Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

POLJOPRIVREDA I METEOROLOGIJA

Če se na Vincekovo h mlaki vode vrabac okuple, bu pijače.
Če na Vincekovo z krova teče, unda i h jesen h lagve teče.
Če Vinceka sunce peče, h lagve vino teče.

Bole da te kača pikne,
nek da te sičajsko sunce zigrije.
H sičju je bole vidit vuka, nek orača goloruka.
Ot Svičnice saka šiba snik ji.
Sveti Matija let razbija, če ga ni, ga napravi.
Za Jožefovo se trsje riže, a za Jurjevo koruza sija.
Koruza se sija na jurjevski kedan.
Jurjevska rosa, Trojačka vedrina, bu kruha i vina.
Vugorki se sadiju na Veliki četrtak, pri nek se zvoni zavežeju.
Do Svete Žofe bu lahko i mraza.
Do Žofe se pažul ne sadi.
Na florijanski kedan pažul se ne sadi kaj se oče ofurit.
Po lanu plavec, po riti gladec.
Grmi kaj da se Sveti Ilija vozi po nebu.
Vrimenar se čisti – lipo bu vrime.
Oblaki su bili, sparno je – tuča bu padala.
Tuča je potukla hametum do cuminka.
Tak je vruče da komarci pišice ideju.
Kaj se koruza do Lovrenčeta spuni, ide h koružjak,
a pokle Lovrenčeta, mlički h svijak.

Lovrenče ¬– saka voda h zdenče.
Jasna Velika Maša dobro vino donaša.
Gda zvizde bežiju po nebu – vitra bu.
Drača ni triba zalivat.
Vrabac ni nigdar šenicu vrniu.
Krava na zube doji.
Kado pokle Male Maše kosi, ta na šporetu suši.
Trga me h križim – vrime bu se spremenilo.
Lipa jesen i topla, zima duga i oštra.
Lastavice nisko letiju – godine bu.
Kokoti popivaju – godine bu.
Brigi su blizu – godine bu.
Črni se z Babjega kuta – godine bu.
Z Babjega se kuta kadi – godine bu.
H šporhetu mi neče gorit – godine bu.
Če deneš žito h blato, požaješ zlato.
Sveti Luka snigum fruka.
Sveti Luka h ruke huka.
Sveta Orša saki dan se gorša.
Didi se nečeju brki frkat – mraza bu.
Gda se čafke zbiraju, snik zoveju.
Krave se ne daju zi štale van – sigurno bu jaka zima.
Koruza je fejst obličena – zima bu jaka.
Sveta Kata – snik na vrata.
Tak je jaka zima da bukve pucaju.
Tak je jaka zima da se vruča voda tak brže zamrzne
da je let još topli.

Če bu za Božič sunca, za Vuzam bu lahko sniga.
H nedilu i na svetke naj šivat zi šivenkum,
kaj kokošam ne bi zašila riti, pak unda ne bi nesle jajca.

Ne zibli se na stolcu, krava bu šepava.
Tak je gusta magla da h ju moreš čavo zabit i kaput obisit.
Tak je gusta magla da ju moreš z lopatum odmitat.
Tak je bila velika suša da su Drinčani morali rivat brot do Otoka.
Tak je bila velika suša da, kat se kravica dojila, teklo je mliko h prahu.

MARLJIVOST I LIJENOST

Da ti ruke dilaju kak jezik, se bi več bilo zbavleno. Kaj dilaš, sebi dilaš. Kak si posijau, tak buš i žeu, kak buš dilau,

RODBINSKI ODNOSI

Dobar suset je bolši ot se rodbine. Kado bu komu, nek svoj svomu. Da je brat dobar, i Bok bi ga imau.  

MEĐULJUDSKI ODNOSI

Svije se koleju met sobum, al’ kat vidiju vuka, se se složiju na jenga. Bes komande ni pes pri hiži ne vala. Če brik ne

ZDRAVLJE, BOLEST, SMRT

Zdravje je najvekše bogactvo. Betežni zdravoga nosi. Do si zdahne, si odlahne. Nigdo ne zna kaj h sebi nosi. Nigdo ne zna kaj ga čeka.

BOG

Bok daj sreču, Bok daj zdravje!  Z Bogum sikam, bez Boga nikam! Boga ne moreš fkanit. Bok se vidi. Bogu fala! Bok plati! Ima Boga.