Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

GOSPODARENJE I SLUŽENJE

Če ti cila hiža zgori, štibra čez rajfik vujde van.
Čovik se mora stegnit kak je pokrivalo dugo.
Dobro je dok je čudaj rukic, al vrak je kat je čudaj ritic.
Gda mačke ni doma, miši su gospodari.
Kado ne čuva malo, ni mu triba čudaj.
Se bu razrajtau.
Kak je došlo, tak bu i prešlo.
Kaj tuliko bežiš k jemu, kaj mu z riti med curi?
Nič meni, nič tebi.

GLAD I ŽEĐ

Bolše nam je vina pit nek h črnoj zemli gnit. Najiu se je do guta. Tak sam se najiu da si dosegnem z malim prstum.

PROTJECANJE VREMENA

Če ne počneš, ne buš ni završiu. Dobro bi te bilo po smrt poslat. Hodi kaj mračjak. Ide kaj muha bez glave. Kasno je popodan

RODBINSKI ODNOSI

Dobar suset je bolši ot se rodbine. Kado bu komu, nek svoj svomu. Da je brat dobar, i Bok bi ga imau.  

ZDRAVLJE, BOLEST, SMRT

Zdravje je najvekše bogactvo. Betežni zdravoga nosi. Do si zdahne, si odlahne. Nigdo ne zna kaj h sebi nosi. Nigdo ne zna kaj ga čeka.

BOG

Bok daj sreču, Bok daj zdravje!  Z Bogum sikam, bez Boga nikam! Boga ne moreš fkanit. Bok se vidi. Bogu fala! Bok plati! Ima Boga.