Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

O projektu

Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine objavila je Mrežne poslovice i izreke ikavske kajkavštine na adresi dobramisau.udrugaivanaperkovca.hr

Digitalizirane poslovice i izreke ikavske kajkavštine rezultat su projekta provedena u suradnji Udruge Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine i Ministarstva kulture i medija, za odobreni program “Šenkovec, istraživanje i dokumentiranje usmene književnosti kajkavaca ikavaca za radionice, istraživanje i dokumentiranje.”

Riječ je o mrežno dostupnoj knjizi Dobra misau nima cine – poslovice i izreke ikavske kajkavštine (uređivački tim: Jasna Horvat, Ivica Ivanković, Zdravka Kramarić), a koja digitalizirana omogućuje nadopunjavanje novim poslovicama, izrekama, frazeološkom građom te zvučnim zapisima.

Projekt digitalizacije poslovica i izreka ikavske kajkavštine proveo se uz financijsku potporu VBH Okovi d.o.o., Cornus Commerce d.o.o. i Maksima trgovina d.o.o.

ISTINA I LAŽ

Gdo laže, ta i krade. H laži su kratke noge. H sakoj šali je po istine. Jedna laš poteže i drugu laš. Naj dripat! Rekla

BOG

Bok daj sreču, Bok daj zdravje!  Z Bogum sikam, bez Boga nikam! Boga ne moreš fkanit. Bok se vidi. Bogu fala! Bok plati! Ima Boga.

NOVAC

Namičem h vriču bez gna. Najskuplije ni i navik najbolše. Škrti dvaput plača. Kojska rit i popofski žep su isti – nigdar jim ni dost.

ZANIMANJA

Služba je služba, a družba je družba. Šoštarova baba navik nosi podrapane šoline. Meštrija ni norija.

RODBINSKI ODNOSI

Dobar suset je bolši ot se rodbine. Kado bu komu, nek svoj svomu. Da je brat dobar, i Bok bi ga imau.