Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

ISTINA I LAŽ

Gdo laže, ta i krade.
H laži su kratke noge.
H sakoj šali je po istine.
Jedna laš poteže i drugu laš.
Naj dripat!
Rekla i porekla.
Če si se jemput zlagau,
drugi put ti ni istinu ne verujeju.
Srce nigdar ne laže.
Či sam laš čula, laš povidam!
Kak sam čula, tak ti povidam.
Lipše te je čut da mučiš, nek da lažeš.
To ne bi ni pes z maslum pojiu.
Reči bilo kaj, samo se po istini.

PODRIJETLO I NARAV

Deni pesju capu na sto, una neče, nek pot sto. Jajce je jajcetu slično. Kaj zi šume dojde, h šumu beži. Tiha voda brige gloda.

ISTINA I LAŽ

Gdo laže, ta i krade. H laži su kratke noge. H sakoj šali je po istine. Jedna laš poteže i drugu laš. Naj dripat! Rekla

DJECA

Deca su deca. Jedno dite, ni jedno dite. Bole jedno, nek ni jedno. Mala deca  mala briga, velika deca – velika briga. Decu je teže

PROTJECANJE VREMENA

Če ne počneš, ne buš ni završiu. Dobro bi te bilo po smrt poslat. Hodi kaj mračjak. Ide kaj muha bez glave. Kasno je popodan