Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

VEZE I MITO

Kado ima strica i h nebo se dosmica.
Kado je bliže ogju, bole se grije.
Či bol mažeš voz, bol se i voziš.
Če očeš da pes ne laje, hiti mu kost.
Di se met pretače, tam se prsti ližeju.
Sake oči imaju svojega malara.

GOSPODARENJE I SLUŽENJE

Če ti cila hiža zgori, štibra čez rajfik vujde van. Čovik se mora stegnit kak je pokrivalo dugo. Dobro je dok je čudaj rukic, al

PROSUDBE I VREDNOVANJE

Čudi se kaj pura dreku. Drži se kaj kusa h čunu. Jenput je s cucki sajam. Tak se drži visoko, da mu je i nebo

LJUDSKI ROD

Čovik se vuči dok je žif i nazadje hmre bedast. Si ljudi se znaju. Naj smo kakvi smo, samo naj smo svoji. Si smu pot

PODRIJETLO I NARAV

Deni pesju capu na sto, una neče, nek pot sto. Jajce je jajcetu slično. Kaj zi šume dojde, h šumu beži. Tiha voda brige gloda.

VEZE I MITO

Kado ima strica i h nebo se dosmica. Kado je bliže ogju, bole se grije. Či bol mažeš voz, bol se i voziš. Če očeš