Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

BOG

Bok daj sreču, Bok daj zdravje!

 Z Bogum sikam, bez Boga nikam!

Boga ne moreš fkanit.

Bok se vidi.

Bogu fala!

Bok plati!

Ima Boga.

Bože oko se gledi.

Pret Bogum smo si jednaki.

Tretji put Bok pomaže.

Bok ne plača sake subote.

Komu Bok, tomu i si sveci.

De Bok da bi bilo dobro.

Naj ti Bok pomore.

Pomori si sam, pak ti bu i Bok pomogo.

Saki za se, Bok za se.

Mimo Boga h Rim.

Bok čuva pijance i decu.

Sila Boga ne prosi.

Bok je najpri sebi bradu napraviu.

Dobar je Bok kaj ga na svitu drži.

Dobar je strah komu ga je Bok dau.

Pojem k maši h Dubovo.

Na Brdofcu zvon najlipše zvoni.

Čovik snuje, Bok kuje.

Nedila je Boža došla.

Prava Boža istina.

Grihota je Boga klet.

Pomori mi, či Boga znaš!

Prosim Boga za zdravje.

Sakumu je Bok koru kruha dau.

De ti Bok zdravlja i punu torbu pinez.

MARLJIVOST I LIJENOST

Da ti ruke dilaju kak jezik, se bi več bilo zbavleno. Kaj dilaš, sebi dilaš. Kak si posijau, tak buš i žeu, kak buš dilau,

BUDALE I PAMETNI

Saki bedak ima svoje vesele. Naj mlatit praznu slamu. Naj se napak spominat. Buj tiho več jemput. Ne znaš kado je bol bedast. Deca kažeju

NOVAC

Namičem h vriču bez gna. Najskuplije ni i navik najbolše. Škrti dvaput plača. Kojska rit i popofski žep su isti – nigdar jim ni dost.

PODRIJETLO I NARAV

Deni pesju capu na sto, una neče, nek pot sto. Jajce je jajcetu slično. Kaj zi šume dojde, h šumu beži. Tiha voda brige gloda.