Poslovice i izreke ikavske kajkavštine

MLADOST I STAROST

Stari ljudi i mala deca.

Pitala bu starost di je bila mladost.

Kak ti poštivaš svoje starije, tak buju tebe tvoji mlajši.

Ne moreš staru kravu nafčit vozit.

Kam krava, tam tele.

Star je kaj Matuzela.

Mlat je kaj rosa h podne.

Stara kokoš, masna juha.

Starost je sama po sebi teška.

H kutu, nikumu na putu.

E, mladosti moja!

MLADOST I STAROST

Stari ljudi i mala deca. Pitala bu starost di je bila mladost. Kak ti poštivaš svoje starije, tak buju tebe tvoji mlajši. Ne moreš staru

ŠKOLA I ZNANJE

Po kaj hodiš h školu? Kaj te h školi niš nisu nafčili? Dobra misau nima cine. Čovik se vuči dok je žif, a na zadje

RODBINSKI ODNOSI

Dobar suset je bolši ot se rodbine. Kado bu komu, nek svoj svomu. Da je brat dobar, i Bok bi ga imau.  

LJUDSKI ROD

Čovik se vuči dok je žif i nazadje hmre bedast. Si ljudi se znaju. Naj smo kakvi smo, samo naj smo svoji. Si smu pot